Strumienie Miłosierdzia już we wrześniu w Krakowie

Koordynatorzy Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Krakowskiej, gorąco zapraszają na VI Ogólnopolskie Spotkanie Modlitewne Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Strumienie Miłosierdzia, które odbędą się 28-29 września 2012 w Krakowie, os. Szklane Domy w Kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Tegoroczny temat przewodni stanowią słowa

”Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście a Ja was pokrzepię…” (por. Mt 11, 28-30).

Konferencje wygłoszą i spotkania poprowadzą: Ks. Bp. Grzegorz Ryś - przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji, Ks. Mariusz Mik - przewodniczący KZK Odnowy w Duchu Świętym, Ks. Michał Olszewski SCJ - sercanin, egzorcysta kielecki i krakowski, Krystyna Sobczyk i Janina Łyszczarz - Odpowiedzialne za Archidiecezjalną Diakonię Modlitwy Wstawienniczej.

Tegoroczne Strumienie Miłosierdzia są włączone w program przygotowujący do październikowej ewangelizacji miasta Krakowa.

Program Konferencji

Piątek – 28 września

9.00 – Powitanie, Modlitwa Jutrzni (Oto jest dzień, który dał nam Pan)

9.15 – Zawiązanie wspólnoty –

9.45 – I konferencja – Ks. Mariusz Mik

10.45 – Przerwa

11.15 – II konferencja – Ks. Michał Olszewski

12.00 – Anioł Pański (Pozdrowienie Najświętszej Maryi Panny) o. Pius

12.15 – Bibliodrama I

12.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

13.00 – 14.30 – przerwa obiadowa

14.30 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

15.15 - III konferencja – Ks. Mariusz Mik

16.15 - Tańcz na chwałę Pana, świadectwa

16.45 – Przerwa - podwieczorek

17.45 – Przygotowanie pieśni do Eucharystii

18.00 – Eucharystia z homilią (I)

19.30 - "Szema Izrael - Pan jest naszym Bogiem, Panem Jedynym” -

Modlitwa o uzdrowienie z modlitwą przebaczenia i sakramentem pojednania – Ks. Mariusz Mik, Ks. Michał Olszewski i ADMW (Krysia Sobczyk, Jasia Łyszczarz)

21.00 – Apel Jasnogórski

 

Sobota – 29 września

9.00 – Powitanie, Modlitwa Jutrzni (Oto jest dzień, który dał nam Pan)

9.15 – Zawiązanie wspólnoty –

9.45 – IV konferencja – Ks. Michał Olszewski

10.30 – Przerwa

11.00 – V konferencja – Ks. Mariusz Mik

12.00 – Anioł Pański (Pozdrowienie Najświętszej Maryi Panny) o. Pius

12.15 – Bibliodrama II

12.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

13.00 – 14.30 – przerwa obiadowa

14.30 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia (Bibliodrama III)

15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

15.15 - VI konferencja – Ks. Michał Olszewski

16.15 - Tańcz na chwałę Pana, świadectwa

16.45 – Przerwa - podwieczorek

17.45 – Przygotowanie pieśni do Eucharystii

18.00 – Eucharystia z homilią (II) - Ks. Bp. Grzegorz Ryś

19.30 - „Ja jestem Archanioł Rafał -„Bóg Uzdrawia”, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański. (…) Przestańcie się lękać!  Pokój wam! Uwielbiajcie Boga po wszystkie wieki!” (Tb 12, 15-17).

Modlitwa o uzdrowienie i nowe napełnienie Duchem Świętym – Ks. Mariusz Mik, Ks. Michał Olszewski i ADMW (Krysia Sobczyk, Jasia Łyszczarz)

21.00 – Apel Jasnogórski

 

Homilie:

I. „Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem...” (Koh 3,1-11).

II. „...Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych...” ( J 1, 47-51).

 

Konferencje:

I. "Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję [się] w tętno ich serca.” (Św. Faustyna Dz1728).

II. „A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza.”(Mt 9:35-36)

III. „Dlatego że jesteś w moich oczach drogi, cenny i Ja cię miłuję, więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie.” ( Iz 43:4)

IV. „...Nasyć nas o świcie swoją łaską, abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć..” „Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu” (Ps 90 3-4.5-6.12-13.14 i 17) Ps 138 (137), 1-2a. 2b-3. 4-5 (R.: 1c) – modlitwa w Duchu Świętym.

V. Aniołowie są „duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc starającym się posiąść zbawienie” (Hbr 1, 14). Archanioł Gabriel - „Bóg jest mocą”.

VI. „…Nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem…” (Ap 12, 7-12a). Archanioł Michał – „Któż jak Bóg”.